Уоркшопове, информционни събития и филмови прожекции са добри възможностти за премахване на страхове от контакт и да работим върху това да намалим заклеймяването и дискриминирането на транссексработниците/-чките.

Това може да бъде, както на тема транссексработници/-чки, както и сексработата като цяло. При необходимост и заявено желание, може да организираме събитие, на което да обсъдим темите, които са важни за вас.

 

Транс*вечеря

Всеки четвъртък от 23.12 при Subway Берлин 18.00 – 21.00

За транссексуалните сексработници/-чки е особено важно и мило да бъдат с други транссексуални заедно. Така можем да обменим информация и опит относно работата ни и нещата, които са важни за нас и неща, които е по-добре да си останат само между нас. Не напоследно място, просто, за да хапнем заедно и да се забавляваме. Тази транс*вечеря е място, където да се подкрепяме взаимно и да релаксираме. Едно място, на което може да се подготвим за работа, за тези, които работят на улицата (срещите са на Kürfurstenstraße, където работят тези от нас, които работят на улицата). Това е едно място, на което сексслужители/-ки от всички сфери на проституцията се събират заедно и се подкрепят и учат едни от други. Място, на което можем да изготвяме заедно стратегии за оцеляване, да обменяме опит и да похапнем вкусно. Всеки/всяка транссексуален/- на сексработник/-чка е добре дошъл. Независимо дали работиш на улицата, в публичен дом, или чрез интернет и независимо какъв език говориш.

Всяка седмица може да готвят различни транссексуални сексработници/-чки. Ако имш желание, се свържи с нас. Ние ще ти заплатим за свършената работа и ще ти предоставим продуктите, които са ти необходими за готвенето.

Вечерята се провежда при Subway Nollendorfstr. 31 htpp:/www.subway-berlin.de/cat=16

Нашите флаери на различни езици може да намерите тук: