Тези обучения са насочени предимно към хора, които в социалната работа, консултиране или в други области, да се свържат с транссексуални проституиращи. Това е въпрос на насърчаване на почтително взаимодействие и намаляване на несигурността тук на първо място. Отиваме тук, както на спецификата в тези области, както и за използването на точните думи. Говорете с нас, ако сте въвели или имат нужда от допълнително обучение.