Сексработата е работа! Една доброволна дейност, обсъдена от двете страни. Мотивацията за това, да се занимава човек с тази работа е както и при всички останали професии, различна за всеки и относителна. За някои е стратегия за оцеляване, за други – е една възможност за допълнително изкарване на пари. Особено за хора, които са транссексуални, проституцията е една от малкото възможности, сами да определят работата си. Проституцията е една стигматизирана и дискриминирана професия. Тази професия не е добре приета от страна на обществото. Към работещите в сферата на проституцията, отношението е друго, в сравнение с отношението към хората, работещи други професии. Намаляването на тази стигма, е важна политическа работа и задължение. Пълната декриминализация и легализиране навсякъде, както и премахване на задължителната допълнителна регистрация и насилствено публично разкриване на лична информация, както в новия „закон за защита на проституцията“ в Германия се изисква, са спешни и необходими изисквания. Ние стоим зад идеята за признаване, както и за равни права за всички сексработниц/чки навсякъде, където и да се намират. Криминализацията и илегализацията на проституцията, на сексработниц/чките, както и на техните клиенти, е едно обстоятелство, което за нас е точно толкова малко поносимо, колкото и забраната за нашите работни места. Затова за нас е важно да работим в интернационална перспектива.