Уоркшопове, информционни събития и филмови прожекции са добри възможностти за премахване на страхове от контакт и да работим върху това да намалим заклеймяването и дискриминирането на транссексработниците/-чките. Това може да бъде, както на тема транссексработници/-чки, както и сексработата като цяло. При необходимост и заявено желание, може да организираме събитие, на което да обсъдим темите, които са важни за вас.   Транс*вечеря Всеки четвъртък при SUBWAY Берлин 18.00 – 21.00 За транссексуалните сексработници/-чки е особено важно и мило да бъдат с други транссексуални заедно. Така можем да обменим информация и опит относно работата ни и нещата, които са важни за нас и неща, които е по-добре да си останат само между нас. Не напоследно място, просто, за да хапнем заедно и да се забавляваме. Тази транс*вечеря е място, където да се подкрепяме взаимно и да релаксираме. Едно място, на което може да се подготвим за работа, за тези, които работят на улицата (срещите са на Kürfurstenstraße, където работят тези от нас, които работят на улицата). Това е едно място, на което сексслужители/-ки от всички сфери на проституцията се събират заедно и се подкрепят и учат едни от други. Място, на което можем да изготвяме заедно стратегии за оцеляване, да обменяме опит и да похапнем вкусно. Всеки/всяка транссексуален/- на сексработник/-чка е добре дошъл. Независимо дали работиш на улицата, в публичен дом, или чрез интернет и независимо какъв език говориш.

Subway: Kirchbachstrasse 5, 10783, Berlin (U. Yorckstrasse)