– Преводачи/-чки Ние търсим спешно преводачи/-чки за устни и/или писмени преводи на езиците, които са изписани на нашият щебсеит. Не е задължително да сте от Берлин, за писмени преводи. Транссексслужители/-ки със статус на чужденец/мигрант ще бъдат с предимство. Трябва също да говорите немски иили английски език.  

– Готвачи/ки за нашите срещи – имаме нужда от различни готвачи/чки на нашите седмични сбирки на работещите в секссферата.

– Партньори/-ки за интервю: за нашите проучвания относно потребностите, търсим още транссексслужители/-ки, които работят на улицата (с предимство са, работещите в Берлин), в публичен дом, в бар или такива, които работят онлайн. Интервютата са анонимни и при желание, платени. Те могат да бъдат проведени на живо, по скаип, по телефон, Facebook или имейл.