Ние искаме да работим върху подобряване на работните и житейски условия на транссексуалните сексслужител/ки. Това важи за всички сексработниц/чки, независимо дали работят на открито на улицата или впубличен дом, клуб, сами си намират клиентите чрез интернет илиработят с някой в екип, самостоятелно или не, трансмъже или трансжени…

Затова, защото не желаем да даваме наши отговори на въпроса „Какво е необходимо за подобряване на тези условия?“, искаме да проучим какви са потребностите, мненията и оценките на хората, които са в центъра на тази ситуация – сексслужител/ките. За целта ще бъдат проведени интервюта, както на работните места, така и по интернет. Вече имаме проведени интервюта, които направихме по време на работно време за сексслужител/ките заедно с преводач, който задаваше въпросите директно на български език. Но със сигурност са необходими още мнения от всички сфери на проституцията, за да можем да добием цялостна представа на картината.Това да събираме мнения не е достатъчно, затова ще опитаме да обсъдим и оценим различните мнения с сексработниц/чки на различни работни места и ще опитаме да намерим възможни решения на проблемите и възможности да ги прилойим на практика.Като начало, за да изградим подходяща мрежа от транссексуални сексработниц/чки, ще предлагаме веднъж седмично взаимна вечеря преди започване на работа в района на Kürfurstenstr. в Берлин. Това е и района, в който много транссексработниц/чки работят. Надяваме се, че там ще работим върху решенията на много проблеми. Тук може да видите някои от резултатите [Link] .