Думите и термините могат да бъдат използвани различно. Особено в сферата на транссексработата се случва често да се сблъскват различни реалитети. Както ние сексработниците/-чките, така и нашите клиенти използваме различни думи. Тези различия при използването на думи, трябва да бъдат уважавани. Дайте си време, за да опитате да разберете по какви причини човека, с когото разговаряте използва тези думи като се опитате да го разберете, а не да го съдите за това. Ние сме лесбийки, гейове, ексцентрични, мигранти, черни, бели, транс* или нищо от тези понятия. Напълно естествено и ясно е това, че използваме различни думи. Отчасти трябва да използваме в работата си други думи, свързани с нашето тяло и сексуалност, от тези, които използваме в личния си живот. Понякога това пасва и се получава доста добре, понякога обаче това може да създаде неприятности. Правилно е това, от което се чувствате добре. Уважавайте понятията и определенията, които транссексработниците/-чките сами дават за себе си и ги питайте, кои думи използват те самите за работата, сексуалността и телата си.

Peer to peer – хора, които са в една и съща ситуация например работят една и съща работа. В нащият случай това значи: който ще работи заедно с нас трябва да има опит в сферата на проституцията и по възможност да работи като транссексработник/-чка или да е работил/-а като такъв/такава.

Транс* – това е общ термин за всички: Обхваща много различни хора. От хора, които не могат да се определят към никой пол, до хора, които по класически се определят като транссексуалнии и които се определят еднозначно към един двойствен пол. Има и хора, които не са цис* (следва след малко), но не се определят и като транс, а по-скоро като бивши транс или с транссексуална история и опит, защото те определят тази минала транссексуалност като фаза и сега се определят като жени или мъже.

Cis- това е всъщност противоположното понятие на транс*.  Един cis човек, независими мъж или жена, е човек, който в момента живее и се определя с пола, с който се е родил/-а. Когато вече транссексуални хора се определят чрез специални формулирания е редно също и хората, които се определят за цис да бъдат акцептирани като такива. Цис хората са тези, които могат де се идентифицират с полът, който им е определен при раждането им.

Често става въпрос за това, че под една по-незабележима форма отношението към транссексуалните мъже и жени е друго от това към мъжете и жените, които се определят и приемат като такива, каквито са по рождение. Става въпрос също за едно повърхносттно акцептииране на различните, което в случая всъщност липсва.

Тази точка е понякога доста трудна, защото в някой ситуации е уместно, когато става въпрос за конкретни различия да се подхожда към транссексуалните хора внимателно и по определен начин.

Транссексуален/-на – човек, който се идентифицира с полът, различен от този, който му е даден при раждането, в една двуполова система.

Обратно на това, което се говори няма нищо общо със сексуалната ориентация. Това недоразумение се получава, за жалост от свързването в един контекст на термина транс с други термини, като например LGBT (лесбийки-гейове-бисексуални-транссексуални).

трансидентичен/-на – това е термин, който подчертава, че транс* обхваща идендитетът, а не сексуалността. Наи-подходящо е да се използва трансидентичен човек.

Транссексуална общност (социален пол) – когато човек по-скоро не се определя към полът, който иам по рождение (този термин може да се използва също от хора, които не могат да се определят нито като „женствени“, нито като „мъжествени“ – съответно не могат да се определят към нито един от двата пола. Често този термин се използва като разграничение от определението „транссексуален“ от много хора, които не приемат двуполовата система. Това е всъщност нещо като противоположно понятие на cis.

травестизъм – когато, човек носи на определени събития дрехи, които са предназначени за противоположния пол, но по принцип се определя като човек от полът, който му е определен по рождение. По- надолу в описанието следва още по темата, под термина „ТВ“.

Ftm/mtf (жкм/мкж) – съкратени форми на от „женски към мъжки“ и „от мъжки към женски“ пол. Една транссексуална жена не е мъж, който иска да бъде жена, а една жена, която е оределена грешно към женският пол, при раждането си или по-късно.

Passing (от англ. преминаване) – това е, когато външни хора не приемат нашият социален идентитет, а определят и приемат полът, към който по принцип сме определени от другите. Когато някой като транс „passt“, това носи след себе си често обърканост, дискриминация и въпроси, които често преминават границата, както и понякога псувни и обиди.

Преход – това е една промяна. Според преобладаващото обществено мнение, в транс-контекса често това е пътят от полът, който ни е бил преписан или определен, към този, към който ние самите се определяме и идентифицираме.

Бинтоване/превръзване – когато някой си връзва неща към гърдите. Често се използва от транссексуални мъже, които не са успели да си направят операция за смяна на пола, както и от мъже, които са в женско тяло.

Stuffer-  когато някой си слага различни „неща“ в панталоните, което има за цел да намеква и показва, наличието на пенис.

Признавене (откриване) / прикриване – признаване, оут означава, че транссексуалността на някой е открита и всеизвестна. Прикриване означава, че човекът не се е разкрил като транссексуален и живее, работи и се представя в определения му от обществото пол. Прикритите транссексуални сексработници/-чки често са под голям натиск, тъй като някой клиенти са ядосани и бесни, когато разберат, че определеният/-ната като жена или мъж от обществото служител/- ка всъжност е транссексуален/- на. Същевременно с това обаче, се отваря възможността да работят, както са искали досега, освен това да печелят повече пари, да имат повече клиенти, както и да имат достъп до повече различни и сфери участъци в тази професия.

Понятия, които са специфични за проституцията като цяло- това са термини, които са важни за тази работна среда и не се използват винаги в личният живот. Отчасти тези понятия са всящност безинтересни и скучни, за да се използват в личният живот и биват отхвърлени. Трябва някак да свикнем и се примирим с думите и термините, които се използват.

Транссексуални проститутки – транссексуални женствени сексработнички, в идеалният случай със силикон в гърдите и възможността да произвежда сперма и в най-добрия случай определяна като жена от висока класа. За транссексуални мъжествени сексработници няма подходящи подобни понятия, защото в Европа я няма тази практика по принцип транссексуални мъже, които са в мъжко тяло да работят като мъже в проституцията.

Травестит/ТВ – травестити има също и като сексслужители/ – ки. Те имат ниски цени и работят често като покорни и пасивни. Много рядко транссексуални хора и травестити да не бъдат различени. Това се подчертава особено, когато интернет страници за предлагане на секс, дават възможността да се избира само между мъж/жена и травестит, което е предпоставка за създаването на проблеми при публикуването на обяви.

Носене на дамско бельо – нетипичен външен вид, има някой, които така и работят. Цените са по-скоро в сектор – мъжка проституция. Това е всъщност носенето двустранно на   дрехи и бельо, които се считат за типични за другият пол в двуполовото разбиране.

Предварителна оп – за клиентите е важно транссексуалните сексслужители/ -ки да имат полов член (това термин, който клиентите иползват). Само защото гениталната форма, която се използва в тази професия е полов член, това не значи, че в личния си живот трябва да използваме същия термин. С „оп“ в сферата на проституцията се има предвид операция на половите органи, имплатирането на вагина, наречена „неовагина“.

След оп – поставяне на неовагина. Последиците са голяма загуба на клиенти и ниски цени. Ако след операцията не е възможно да се прикриеш, в случая да работиш като цис сексработничка, което само някой успяват, значи появата на икономически проблеми.

Shemale /Schwanzmädchen/ Transe/ Ladyboy/ Transgirl (мъже, които се преобразяват като жени, жени, които си прикачват изкуствен пенис, транс, трансексуални момичета) – други понятия за травестити. Извън сферата на проституцията слижат често за обиди и са предназначени за използване само от транссексуални сексработници/-чки.